Framtidens Frukt webbplats

Framtidens Frukt

Projektet Framtidens frukt är ett tvåårigt projekt som finansieras av medel från Jordbruksverket. Målet med projektet är att öka kunskapen om den ekologiska fruktodlingen i Sverige och skapa kontakt mellan odlare och konsumenter.

Syftet med Framtidens frukt är även att skapa en större förståelse för den ekologiska fruktens mervärden – till exempel smak, hälsoaspekt och miljöpåverkan – och samtidigt visa hur Sverige kan minska sin import av ekologisk frukt.

Vårt uppdrag i projektet är att hantera webbplats, innehåll och sociala medier samt producera filmer.

» Framtidens frukt